ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

ZBPS

ZBPS izvaja preventivne, terapevtske, izobraževalne, raziskovalne in druge dejavnosti. Eno od ključnih poslanstev ZBPS je v izvajanju, izobraževanju in razvoju Bonding psihoterapije v slovenskem okolju.

ZBPS je članica in predstavnik slovenskih Bonding psihoterapevtov v ESBP in ISBP ter s tem predstavniška pravna oseba za izvajanje specializacije BPT v Sloveniji. ZBPS po svojem predsedniku polnopravno sodeluje v predsedstvu evropske in svetovne zveze: ESBP in ISBP. Bonding psihoterapija je polno pravna priznana modaliteta pri EAP.


BPT

BPT je ena od priznanih svetovnih psihoterapevtskih modalitet; hkrati se BPT uporablja tudi kot sistem (metoda) osebnostne rasti.

BPT je polnopravna priznana modaliteta v okviru EAP ter sočasno preko svoje pravne osebe tudi polnopravna EAP članica.

BPT se je do sedaj v svetu implementirala v številnih državah v ZDA, EU in Južni Ameriki.


Aktiven program ZBPS za obdobje 2023-2025:

“Preventiva, terapija, rehabilitacija in izobraževanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev” – program sofinancira Ministrstvo za zdravje.


Povzetek programa ZBPS za MZ – za obdobje 2022-2025 


Zaposleni in nekateri drugi izvajalci, poglavitna področja dela:

dr. Bogdan Polajner, bonding psihoterapevt: vodenje projekta, preventiva, izobraževanje: bogdan.polajner@zbps.si

Katja Križaj, biopsih., bonding psihoterapevtka: terapija, rehabilitacija: krizaj.ka@gmail.com

Mateja Erce: mag. psih, bonding psihoterapevtka: terapija, rehabilitacija: mateja94.e@gmail.com


Projektni partnerji:

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA: https://www.lung.si/vizitka

DOM PARAPLEGIKOV PACUG: https://www.domparaplegikov.si/

DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE – ABSTINENT: https://abstinent.si/

DRUŠTVO ZA POMOČ LJUDEM V STISKI ZMAGOVITA POT: https://abstinent.si/zmagovita-pot-krsko-nudi-pomoc-zasvojenim-osebam

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO – KRMA: https://www.krma.si/

DRUŠTVO ZA OSEBNOSTNO RAST IN PREVENTIVO – BONDING: https://zbps.si/

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK: https://www.projektclovek.si/

ZAVOD KRES: https://zavodkres.si/

INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE: https://www.inst-antonatrstenjaka.si

INNORENEW COE: https://innorenew.eu/


BONDING PSIHOTERAPIJA
  

BPT je ena od priznanih svetovnih psihoterapevtskih modalitet; hkrati se BPT uporablja tudi kot sistem (metoda) osebnostne rasti.

BPT je polnopravna priznana modaliteta v okviru EAP ter sočasno preko svoje pravne osebe tudi polnopravna EAP članica.

BPT se je do sedaj v svetu implementirala v številnih državah v ZDA, EU in Južni Ameriki.

Najvišje strokovno-pravno-povezovalno telo s področja BPT je International Society for Bonding Psychotherapy (ISBP). Obstajajo tudi tri celinske zveze (za Evropo je to ESBP), znotraj katere vsaka država – po pravilih ISBP – tvori svojo pravno telo, ki združuje Bonding psihoterapevte (v RS se to pravno telo imenuje Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije – ZBPS).

Izvorno je BPT oblikoval ameriški psihiater in zdravnik Daniel Casriel, ki je leta 1963 pričel z intenzivnim terapevtskim delom z zasvojenimi z drogami (Synanon, Kalifornija). Pri svojem delu v prvih »komunah« je opazil značilno potrebo pacientov po fizični in čustveni bližini, varnosti in sprejetosti od drugih oseb – ta potreba je bila še posebej izrazita v situacijah, ko so pacienti doživljali zelo intenzivna čustva. Potrebo po fizični in čustveni medosebni povezanosti z drugimi osebami je Casriel poimenoval »bonding« (= medosebna povezanost, povezovanje, navezanost).

V iskanju psihoterapevtskega odgovora na (nezadovoljeno) potrebo po bondingu (medosebni povezanosti) je Casriel pričel s postopnim razvijanjem metod uporabe telesnega stika (ne-seksualnega objema) kot dodatnega elementa v sicer že obstoječi skupinski psihoterapiji. Casriel je sestavil prvo celovito predstavitev tega takrat novega psihoterapevtskega pristopa, ki ga je poimenoval »New Identity Processing (Procesiranje nove identitete oz. NIP)«. Slednje ime je do devetdesetih let veljalo kot mednarodno priznano ime tega terapevtskega pristopa, ki se sedaj imenuje BPT.

V Ameriki delo pokojnega Casriela nadaljuje zlasti Franklin W. Ellis – v vlogi priznane osrednje osebe iz ZDA za strokovno-doktrinarni razvoj BPT (hkrati predsednik ASBP). V Evropi so med svetovno znanimi Bonding psihoterapevti npr. dr. Martien Kooyman, psihiater (Nizozemska); Konrad Stauss, zdravnik (Nemčija), dr. Johan Maertens, (Belgija) in številni drugi.

Po svetu deluje nekaj sto priznanih Bonding psihoterapevtov s certifikatom ISBP (npr. v Nemčiji nekaj nad 80, v Italiji prb. 30 BPT psihoterapevtov itd). V Sloveniji sta do leta 2001 specializacijo zaključila dva psihoterapevta, od njiju je eden septembra 2011 prejel še certifikat BPT Teaching Fellow-a.

BPT se lahko uporablja za različne namene in ni namenjena zgolj psihoterapevtski pomoči osebam z različnimi čustvenimi in/ali odnosnimi motnjami in stiskami.
BONDING

Casriel je v svoji teoriji dopolnil do takrat prepoznane osnovne psihosocialne človekove potrebe z dodatno in temeljno potrebo: bondingom (= bazična človekova potreba po telesni in čustveni povezanosti osebe z drugimi osebami).


DVA SVETOVA

Za potrebo po »bondingu« veljajo značilnosti obeh svetov (biološkega in psihosocialnega). Biološki vidik »bondinga« kot »bazične človekove potrebe« se izraža enako kot pri ostalih bioloških bazičnih potrebah (pitje, prehranjevanje,…): če ni vsaj minimalne zadovoljitve te potrebe, človek ne more preživeti.