ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

PLAČILO TRŽNIH STORITEV

 

Osnovne aktivnosti društva so za uporabnike načeloma brezplačne, ob tem pa na morebitno sofinanciranje vpliva:
- Pridobitev drugih virov financiranja za stroške, ki jih je kljub brezplačnemu in humanitarnemu delu potrebno pokriti (materialni stroški, potni stroški, obratovalni stroški, najemnina prostorov,…);
- Društvo si za možnost nudenja brezplačnih osnovnih aktivnosti prizadeva pridobivati sofinanciranje iz javnih razpisov, donacij in drugih virov. Pri tem je tovrstno sofinanciranje odvisno od uspešnosti kandidatur in od pogojev sofinancerjev (nekateri sofinancerji namreč zahtevajo prispevek uporabnikov.