ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE (ZBPS)

 

Formalni podatki:
Pravni status organizacije: društvo
Leto ustanovitve: 2008
Naslov uprave: Škocjan 46/A, 6000 Koper-SI
Tr: SI56 2900 0005 5549 720
Davčna št: 87772353 ( društvo ni zavezanec za DDV)
Matična št: 4002270
Predsednik društva: dr. Bogdan Polajner

 

Poslanstvo:
ZBPS izvaja preventivne, terapevtske, izobraževalne, raziskovalne in druge dejavnosti. Eno od ključnih poslanstev ZBPS je v izvajanju, izobraževanju in razvoju Bonding psihoterapije v slovenskem okolju.

 

Statusi in povezave:
ZBPS je članica in predstavnik slovenskih Bonding psihoterapevtov v ESBP in ISBP ter s tem predstavniška pravna oseba za izvajanje specializacije BPT v Sloveniji.
ZBPS po svojem predsedniku polnopravno sodeluje v predsedstvu evropske in svetovne zveze: ESBP in ISBP.
Bonding psihoterapija je polno pravna priznana modaliteta pri EAP.

 

Lokacije:
Uprava ZBPS deluje na naslovu Škocjan 46/A, 6000 Koper (na naslovu uprave ni neposrednega dela z uporabniki oz. klienti).

Preventivno, izobraževalno in supervizijsko delo poteka večinoma na ustanovah, ki vabijo oz. so-organizirajo naše preventivne, izobraževalne ter supervizijske aktivnosti.

Terapevtsko in rehabilitacijsko delo poteka na različnih lokacijah po Sloveniji: v Kopru, v Trzinu pri Ljubljani, pri Mariboru,…

Za informacije, naročila, ter za aktualne naslove za terapevtsko in rehabilitacijsko pomoč glejte zavihek: Predstavitev / Izvajalci