ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE (ZBPS)

 

Formalni podatki:
Pravni status organizacije: društvo
Leto ustanovitve: 2008
Naslov uprave: Škocjan 46/A, 6000 Koper-SI
Tr: SI56 2900 0005 5549 720
Davčna št: 87772353 (v letu 2011 društvo ni davčni zavezanec)
Matična št: 4002270
Predsednik društva: dr. Bogdan Polajner

 

Poslanstvo:
ZBPS izvaja preventivne, terapevtske, izobraževalne, raziskovalne in druge dejavnosti. Eno od ključnih poslanstev ZBPS je v izvajanju, izobraževanju in razvoju Bonding psihoterapije v slovenskem okolju.

 

Statusi in povezave:
ZBPS je članica in predstavnik slovenskih Bonding psihoterapevtov v ESBP in ISBP ter s tem predstavniška pravna oseba za izvajanje specializacije BPT v Sloveniji.
ZBPS po svojem predsedniku polnopravno sodeluje v predsedstvu evropske in svetovne zveze: ESBP in ISBP.
Bonding psihoterapija je polno pravna priznana modaliteta pri EAP.

 

Lokacije:
Uprava ZBPS deluje na naslovu Škocjan 46/A, 6000 Koper (na naslovu uprave ni neposrednega dela z uporabniki aktivnosti ZBPS).
Terapevtsko delo od aprila 2011 poteka deloma na naslovu SIP, Trg mladinskih delovnih brigad 5, Ljubljana.
Glavni center za BPT in za glavnino drugega terapevtskega delovanja ter za druge aktivnosti društva je predviden na naslovu Škocjan 46/A, 6000 Koper (stavba B); trenutno center še ne deluje.