ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

SLOVENSKI BONDING PSIHOTERAPEVTI

TER ČLANI NA USPOSABLJANJU (SPECIALIZANTI)


UČITELJSKI BONDING PSIHOTERAPEVTI (»TEACHING FELLOW«):

dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih.
višji svetovalec MDDSZ
supervizor z licenco SZS
član predsedstva ISBP

stik:
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
(naslov je namenjen izključno za upravo društva)
Škocjan 46/a, 6000 Koper
gsm: 041 798 046
e-naslov: bogdan.polajner@zbps.si
spletno mesto: http://zbps.si


BONDING PSIHOTERAPEVTI (»FELLOW«):

Saša Blaževič, univ. dipl. psih.
spec. psih. svet.

stik:
Zdravstveni dom Ljubljana – Center
Metelkova 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/47 23 776
e-naslov: cpzopd@zd-lj.siMateja Erce, mag. psih.

stik:
Svetovalni center, Vergerijev trg 3, Koper
telefon: 041 748 053
e-naslov: mateja.erce@bonding.si


Adelina Medič, mag. psih.

stik:
Ljubljanska cesta 15, Trzin
telefon: 041 748 262
e-naslov: adelina.kraja@umikat.si
spletna stran: https://www.umikat.si


Neža Blaži, dipl. biopsih. (UN)

stik:
Društvo Projekt Človek
Terapevtska skupnost Sopotnica
Sopotnica 1, 4220 Škofja Loka
telefon: 040 865 903
e-naslov: neza.blazi@projektclovek.si


Saša Rataj Dajčman, dipl. psih. (UN)

stik:
e-naslov: sasa.rataj@gmail.com
spletna stran: https://psihoterapija-vilin.si


ČLANI NA USPOSABLJANJU / SPECIALIZANTI (»MEMBERS IN TRAINING / MIT«):


Katja Križaj, dipl. biopsih. (UN)
stik:
e-naslov: katja@vivalavita.si
spletna stran: www.vivalavita.si
gsm: 040 531 133


Nastja Podgoršek, mag. man.
stik:
e-naslov: n.ravselj@gmail.com


Andrej Majcenovič
stik:
e-naslov: andrej.majcenovic@icloud.com


Urša Mele, mag.psih.
stik:
e-naslov: mele.ursa@gmail.com


Mojca Djorić
stik:
Slovenska Karitas
Terapevtski center
Cesta na Polževo 4, 1294 Višnja Gora
telefon: 051/339 725 in (01)548 03 63
e-naslov: zavod.pelikan@gmail.com
e-naslov: mojcadjoric@hotmail.com


Sonja Rotar
stik:
Društvo Projekt Človek
Malenškova 11, 1000 Ljubljana
e-naslov: sonjarotar@projektclovek.si


Suzana Čajić
stik:
e-naslov: suzi.cajic@gmail.com


Jasmina Čufurovič
stik:
e-naslov: jasmina.cuf80@gmail.com