ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

dr. BOGDAN POLAJNER, BPT Teaching Fellow


Izobrazba:

 • Doktor psiholoških znanosti (Univerza v Ljubljani, FF, 1998)

 

Specializacija BPT:

 • Bonding psihoterapevt (certifikat ISBP in ESBP; CEIS, Rim – Italija, 2001)
 • BPT - Teaching Fellow (certifikat ISBP, Argentina, 2011) 


Delovne izkušnje:

 • 20 let neposrednega strokovnega dela z ljudmi (osebe v stiskah, alkoholiki, zasvojenci z drogami, starši in partnerji uživalcev drog, mladostniki z rizičnim vedenjem…)
 • 20 let preventivnega dela (zlasti na šolah)

 
 

Nekatere druge reference, nazivi in funkcije

 • strokovni izpit na MDDSZ, s področja sociale
 • registrirani znanstveni raziskovalec
 • strokovni naziv: višji svetovalec MDDSZ (l. 2001)
 • zunanji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede (predmet droge in kriminaliteta)
 • predstojnik CPR
 • član predsedstva ESBP in ISBP
 • član predsedstva EFTC
 • opravljeno izobraževanje DDRSTP I. in II. (Pompidou skupina, Svet Evrope)
 • opravljeno izobraževanje za operatersko delo za program Progetto Uomo (Rim)
 • 15 let upravnega in strokovnega vodenja (vključno z neposrednim terapevtskim delom) programa »Projekt Človek« - strokovna pomoč zasvojenim z drogami in njihovim družinam; v okviru tega ustanovitelj 10 centrov za pomoč zasvojenim v RS
 • Komisija za droge pri Vladi RS (razširjena ministrsko-strokovna komisija), 1999 – 2001 podpredsednik, 2001 – 2003 član
 • Strokovni svet za socialno varstvo RS, MDDSZ, 2001 – 2007 (član)
 • Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije, 2003 - 2006 (član)
 • Strokovna komisija MZŠŠ za analizo problematike nasilja v šolah (Urad za šolstvo, MŠZŠ), 2003 - 2004 (član)
 • Supervizor z licenco SZS

 

 

KONTAKT: