ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

PROJEKTNO DELOVANJE ZBPS


ZBPS opravlja projektno delo na podlagi kandidatur na javne razpise.


Aktiven program ZBPS za obdobje 2023-2025:

“Preventiva, terapija, rehabilitacija in izobraževanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev” – program sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Zahvaljujemo se glavnim sofinancerjem, ki omogočajo oz. so v preteklosti omogočali izvajanje naših preventivnih, terapevtskih, rehabilitacijskih in izobraževalnih aktivnosti:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Mestna občina Ljubljana
  • Mestna občina Koper


Več podatkov o projektih je v prilogah.

 Povzetek programa ZBPS za MZ za obdobje 2022-2025 

 Poročilo programa ZBPS za MZ za obdobje 2020-2022 

 Program za MZ preventiva terapija rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe PAS zaključno poročilo 2016_2019 

 Program za MZ preventiva terapija rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjsevanja rabe PAS 5 poročilo maj 2022 

 Porošilo ZBPS-sestanek na MZ-13.9.2018 

 Preventivni program ZBPS starši 2018-2020 MOL-UPZ 

 Program za MZ-9 vmesno vsebinsko poročilo ZBPS-julij 2019 

 Program ZBPS za obdobje 2017-2019-MZ 

 Program ZBPS-za ped delavce MOL-2018-MOL UPZ 

 Direktorat za družino, program ZBPS psihosocialna pomoč, 2018-2020, program za MDDSZ 

 Center za psihosocialno pomoc 2016-17 program za MDDSZEM 

 Izobraževanje ped. delavcev - zaklj poročilo - program za MOL-UPZ - 2016 

 Izobraževanje staršev za preventivo - zaklj poročilo 2016 - program za MOL-UPZ 

 Izobraževanje ped. delavcev za preventivo - vrtci - program za MOL - 2017 

 Izobraževanje staršev za preventivno delo - program za MOL - 2017 

 Izobraževanje ped delavcev za preventivo - šole - program za MOL - 2017 

 Preprečevanje zlorab alkohola - zaključno poročilo - priloga - program za MZ - 2015-2016 

 Prteventivne delavnice za starše in otroke - propram za MOK - zaklj poročilo 2016 

 Psihosoc. pomoč za družine - program za MOK - 2017 

 Razvojni socialno varstveni program - 2017 - za MDDSZEM 

 Svetovanje ped. delavcem - zaklj poročilo DORP - propram za MOL-UPZ 2016 

 podatki o programu - družinski center 2016

 podatki o projektu - izobraževanje ped. delavcev MOL-UPZ 2016

 podatki o projektu - izobraževanje staršev MOL-UPZ 2016

 podatki o projektu - svetovanje ped. delavcem za preventivo MOL-UPZ DORP 2016

 podatki o projektu - za MZ preprečevanje zlorab alkohola 2016

 podatki o projektu - psihosocialna pomoč MDDSZEM 2016

 ZBPS MOK poročilo za 2015

 MZ preprečevanje zlorab alkohola 1.10.2015

 Izobraževanje pedagoških delavcev MOL 2015

 Medgeneracijski MOL 2015

 Preventiva za starše MOL 2015

 Svetovanje in supervizija ped. del. MOL 2015

 MDDSZEM CD 1.12.2015

 MOL-UPZ izobr ped. delavcev 2015

 MDDSZEM center za družine 2015

 MOL-UPZ preventiva za starše 2015

 MOL-UPZ specializ. prev. pomoč medgeneracijski 2015

 MOL-UPZ supervizija ped. delavcem 2015

 MZ prepreč. zlorab alkohola 2013/2014

 
 Preprečevanje zlorab alkohola in drugih psihoaktivnih sredstev – 2015/2016

 
 MOK - Preventivne delavnice za starše, otroke in ped. delavce - 2014