ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

A) Predavanja za starše vrtčevskih in šolskih otrok (za OŠ in SŠ); z naslovi: 
-Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka (družinski odnosni slogi in odnosne težave: posesivnost, hiperprotektivnost, simbioza, zanemarjanje, demotiviranje, prezahtevnost in hipersocializacija, osnovne vzgojne napake,...)
-Pet ključnih elementov vzgoje (in otroku škodljivi vzgojni slogi)
-Komunikacija in dialog
-Procesa separacije in individualizacije ter njun pomen za razvoj otroka
-Čustvena inteligenca in ukrepi ob čustvenih težavah otrok

-Vloga staršev pri preprečevanju zlorab drog
-Vloga staršev pri preprečevanju raznih zasvojenosti (z internetom, TV, raznimi dejavnostmi, odnosi,…) 
-Kako lahko starši bolje sodelujemo z vrtcem ali šolo (značilni problemi, ukrepanje)

B) Izobraževanja kadrov vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, vzgojnih zavodov idr.:
-Ravnanje s starši otrok (vključno s »problematičnimi« starši in družinami)
-Programi preprečevanja zlorab drog, alkohola in raznih zasvojenosti ter primeri preventivnih ur
-Zdrava in škodljiva komunikacija v kolektivu in ukrepi za izboljševanje komunikacije (seminar)
-Vodenje kolektiva in krepitev sodelovanja v kolektivu
-Načela dobrega individualnega pogovora (predavanje in vaje)
-Načela dela z malimi skupinami (predavanje in vaje)