ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

Reference in licenca:
- supervizor s področja sociale, z licenco Socialne zbornice Slovenije.
- nad 10 let supervizorskega dela na področju terapevtskih programov, sociale, šolstva (vzgojni zavodi, šole, dijaški domovi,...)