ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

Pomoč pri težavah z jemanjem drog in pri raznih zasvojenostih (alkohol, droge, nekemične zasvojenosti: TV, internet, odnosi,...)

Reference: - 20 let terapevtskega dela z zasvojenimi osebami in z njihovimi družinami - ustanovitelj in nad 10 let vodja slovenskega programa "Projekt Človek"