ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

Pomoč pri projektnem delu.

Reference: v 20 letih nad 50 uspešno prijavljenih in izvedenih projektov s področja sociale in zdravstva - sofinanciranih iz virov v RS in EU skladov.